Aalborg og Nørresundby Fritidsfiskerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Til nye medlemmer                                            Nørresundby d. 14 Oktober
Opfordring til medlemskab af Aalborg og Nørresundby Fritidsfiskerforening.

Vi tillader os at rette henvendelse til dig da vi er vidende om at du aktivt udøver fiskeri med garn og ruser her i lokalområdet.

Aalborg og Nørresundby Fritidsfiskerforening med ca. 62 medlemmer, er en lokal forening under Dansk Amatørfiskerforening ( DAFF ) der på landsplan arbejder for at vi som fritidsfiskere kan bibeholde retten til at fiske med garn og ruser.
se mere på danskefritidsfiskere.dk

Det rekreative fiskeri har været under stærkt pres de senere år både i EU og herhjemme. Derfor er det særdeles vigtigt at vi styrker vores organisation medlemsmæssigt, og dermed bliver en større og stærkere organisation overfor de myndigheder hvor vi har foretræde og taleret.

Som enkelt person bliver vi ikke hørt men står vi sammen har vi større mulighed for at fastholde retten til dette rekreative fiskeri, der har så stor en værdi for mange menneskers fritidsliv.

Derfor skal du være medlem og opnå følgende goder.:

• Fastholdelse og medindflydelse på det fremtidige fritidsfiskeri.
• Medlemsbladet Danske Fritidsfiskere der udgives 6 gange årligt.
• En ulykkesforsikring ( ca. 231.700 kr.) hvis du omkommer til-, fra- og under fiskeri.
• Information om love og regler.
• Mulighed for samvær og inspiration med andre fritidsfiskere.

Alt dette og meget mere får du som medlem for kun 405,00 kroner om året.

Kontakt et af nedenstående bestyrelses-medlemmer hvis du har yderligere spørgsmål, eller send en mail til mailto:daff.medlemskontor@live.dk

Formand: Per Dencker     tlf. 52534918 Erik Quist Andersen tlf. 52400145
Kasserer: Frederik Svendsen tlf. 23301439   Kaj Jørgen Larsen tlf. 23846399
             Arne Nielsen    tlf. 42247008
   


 
Onddag d. 21. februar kl. 1900 2024 vil Morten Hertz, fra Limfjordsrådets sekretariat gøre os klogere på hvad er marint affald, hvad er der gjort for at finde og oprense marint affald i Limfjorden og ikke mindst hvordan kan vi bidrage med at finde tabte og efterladte redskaber.
Velkommen vi ses Åvej 25 Nørresundby


OBS

 
 I betragtning af den fortsat kritiske situation for europæisk ål besluttede Rådet at fortsætte forbudsperioden på seks måneder for kommercielt ålefiskeri med visse undtagelser og at forbyde rekreativt fisk


Aalborg & Nørresundby Fritidsfiskerforening.
 
 
Referat fra generalforsamling d.16.11.2023.
 
Der var 14 fremmødte medlemmer.
 
Vi  startede med at holde 1 min. Stilhed for Bent Stahl som er gået bort.
 
Vi sang vores foreningssang, og herefter gik vi i gang med generalforsamlingen.
 
Valg af dirigent: Svend Erik Lausten.
 
To stemmetællere: Gunnar – Erik.
 
Formanden aflagde beretning - denne blev godkendt.
 
Kassereren fremlagde regnskabet – dette blev godkendt.
 
Indkomne forslag: Vi nedlægger hjemmesiden. Denne kommer på Daffs hjemmeside under lokalforeninger. Dette for at spare penge, da den er steget over det dobbelte i pris.
 
Formanden  ønskede ikke genvalg. Ny formand blev Erik Q Andersen.
 
Bestyrelsen : Arne Nielsen blev genvalgt.
 
Nyvalgt til bestyrelse : Ole Gerlach.
 
Suppleanter til bestyrelsen: Niels Aage Pedersen samt Per Dencker.
 
Nyvalgt til revisor: Ib Clemme. Afgående er Leo Hansen.
 
Revisorsuppleant: John Thomasberg blev genvalgt.
 
Kontingent er steget 10 kr. siden sidste år.
 
EVT : Der blev orienteret om de nye høringssvar. Om udslipshuller i tejner og åleruser.
 
Erhvervsfiskerne stopper fra 1.8.2024 t.o.m 31.12.2024 med ålefiskeri.
 
Der er på nuværende tidspunkt intet vedtaget om ålefiskeri for fritidsfiskere.
 
For referat Per Dencker
             Tilbud
Nyt medlem er gratis i Dansk amatørfiskerforening de første 12 måneder, du skal derfor kun betale lokalkontingent i perioden som udgør 100 kr. årligt.
Tilbudet gælder kun nye medlemmer.
Webansvarlig Frederik Svendsen
Siden sidst opdateret 27.11.2023

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu