Ramme for fiskeri i Østersøen - Aalborg og Nørresundby Fritidsfiskerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Ramme for fiskeri i Østersøen

Nyheder
Rammerne for fiskeriet i Østersøen for 2021 er på plads
Forhandlingerne om næste års fiskekvoter i Østersøen er netop færdige, og det lykkedes at hæve kvoterne for flere af de bestande, hvor den biologiske rådgivning tillader det. Der er således tale om en god balance mellem at sikre fiskebestandene og fiskeriet.
20. oktober 2020
FAKTA:
EU-kvoter i Østersøen i 2021 med særlig interesse for Danmark:
Torsk i vestlig Østersø: 4.000 ton (+5 procent, oprindeligt forslag -11 procent).
Torsk i østlig Østersø: 595 ton (-70 procent, oprindeligt forslag uændret).
Vestsild: 1.575 ton (- 50 procent, oprindeligt forslag uændret).
Rødspætte: 7.240 ton (+ 5 procent, oprindeligt forslag uændret).
Brisling: 222.958 ton (+ 6 procent, oprindeligt forslag uændret).
Lystfiskeri efter torsk i vestlige Østersø: I 2021 må der tages fem torsk med hjem pr. dag, dog kun fiskeri ud til seks sømil grænsen i område 24. I perioden februar-marts må lystfiskere kun tage to torsk med hjem. Uændret i forhold til 2020.
Lukkeperiode (område 22 og 23): I februar og marts er der helt lukket for fiskeri, dog med undtagelse for visse fartøjer, som fisker blandt andet med garn.
Lukkeperiode (område 24): Den 15. maj til 15. august er der helt lukket for fiskeri i område 24, dog med undtagelse forvisse fartøjer, som fisker blandt andet med garn.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu