Aalborg og Nørresundby Fritidsfiskerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Sidste klubaften i denne sæson onsdag d. 29. marts kl. 19,00
Vi spiser stegt flæsk fra Biersted kro, egenbetaling, tilmelding senest onsdag d. 22. marts
       Det er i Lindholm på Åvej 25  kl. 19,00 til 22,00

Tilbud
Nyt medlem er gratis i Dansk amatørfiskerforening de første 12 måneder, du skal derfor kun betale lokalkontingent i perioden som udgør 90 kr. årligt.
Tilbudet gælder nye medlemmer der ikke har været medlem de foregående to år.


.                       

 
"En katastrofe for fritidsfiskeriet!
Efter forhandlinger i Bruxelles har EU’s fiskeriministre tirsdag morgen indgået en aftale om fiskerimulighederne for 2023. Aftalen indeholder desværre  nye regler, vedrørende ål ,om lukkeperioder i saltvand. Disse indebærer forskellige lukkeperioder for forskellige områder i EU, alt efter hvornår ålen vandrer.

 
Aalborg og Nørresundby Fritidsfiskerforening arrangerer makrel fiskekonkurrence
Det sker lørdag d. 17. juni 2023, der er adgang for alle, medlemmer, ikke medlemmer og eventuel nye medlemmer, alle er velkommen. Vi vil være i den østlige del af Egense Havn på det offentlige område. Fiskekonkurrencen starter kl.10.00 og slutter kl.13.00. Herefter vil der være indvejning og præmieoverrækkelse til de tre længste makrel.
Røgeovnen tændes, og der kan røges makreller eller anden fangst imedens vi spiser vores medbragte madkurv, foreningen vil være vært med smagsprøver fra det marine.
Prisen for deltagelse er 30,00 kr. pr. person.
For dem der medbringer jolle er prisen for brug af slæbested 70,00 kr.
Hilsen bestyrelsen
Allerværst er der fastlagt et forbud mod rekreativt fiskeri efter ål i hele 2023.
Dette er et stop for danske fritidsfiskeres vigtigste aktivitet. DAFF vil naturligvis afsøge mulighederne for hvad der kan gøres ved dette og allerede nu gå i gang med at arbejde for at forbuddet ikke forlænges efter 2023"
 Til nye medlemmer                                            Nørresundby d. 14 Oktober
 
Opfordring til medlemskab af Aalborg og Nørresundby Fritidsfiskerforening.

Vi tillader os at rette henvendelse til dig da vi er vidende om at du aktivt udøver fiskeri med garn og ruser her i lokalområdet.

Aalborg og Nørresundby Fritidsfiskerforening med ca. 62 medlemmer, er en lokal forening under Dansk Amatørfiskerforening ( DAFF ) der på landsplan arbejder for at vi som fritidsfiskere kan bibeholde retten til at fiske med garn og ruser.
se mere på danskefritidsfiskere.dk

Det rekreative fiskeri har været under stærkt pres de senere år både i EU og herhjemme. Derfor er det særdeles vigtigt at vi styrker vores organisation medlemsmæssigt, og dermed bliver en større og stærkere organisation overfor de myndigheder hvor vi har foretræde og taleret.

Som enkelt person bliver vi ikke hørt men står vi sammen har vi større mulighed for at fastholde retten til dette rekreative fiskeri, der har så stor en værdi for mange menneskers fritidsliv.

Derfor skal du være medlem og opnå følgende goder.:

• Fastholdelse og medindflydelse på det fremtidige fritidsfiskeri.
• Medlemsbladet Danske Fritidsfiskere der udgives 6 gange årligt.
• En ulykkesforsikring ( ca. 231.700 kr.) hvis du omkommer til-, fra- og under fiskeri.
• Information om love og regler.
• Mulighed for samvær og inspiration med andre fritidsfiskere.

Alt dette og meget mere får du som medlem for kun 405,00 kroner om året.

Kontakt et af nedenstående bestyrelses-medlemmer hvis du har yderligere spørgsmål, eller send en mail til mailto:daff.medlemskontor@live.dk

Formand: Per Dencker     tlf. 52534918 Erik Quist Andersen tlf. 52400145
Kasserer: Frederik Svendsen tlf. 23301439   Kaj Jørgen Larsen tlf. 23846399

              Arne Nielsen    tlf. 42247008
 
Høringssvar til Kommissionens forslag om 6 mdr. åle stop 2023
Høringssvar til høring af § 7-udvalget om Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2023 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande gældende i EU-farvande herunder ÅL
Se høringssvar her
Webansvarlig Frederik Svendsen
Siden sidst opdateret 20.11.2022
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu