Love og regler - Aalborg og Nørresundby Fritidsfiskerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Love og regler

Link/Love og regler
Rekreativt fiskeri (fritidsfiskeri og lystfiskeri) af ål i saltvand
§ 4. Rekreativt fiskeri af ål i saltvand er ikke tilladt i perioden fra den 1. december 2020 til og med den
28. februar 2021.
Stk. 2. I den i stk. 1 nævnte periode er det ikke tilladt at anvende ruser (enkelte eller dobbelte), jf. § 20,
stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 1615 af 11. december 2015 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt
redskabsfiskeri mv. i ferskvand.
Stk. 3. Hvis ål fanges i den i stk. 1 nævnte periode, skal disse straks genudsættes.
Stk. 4. Rekreative fiskere, der opbevarer levende ål i hyttefade, opbevaringsruser eller lignende, skal
mærke hvert af disse med navn, adresse og fisketegnsnummer.
Fælles bestemmelser om lagerlister for opbevaring af levende ål § 6. Fiskere, der opbevarer levende ål i den i § 1 nævnte periode, skal udarbejde en lagerliste over opbe‐ varede ål pr. 30. november 2020. Lagerlisten skal indeholde oplysninger om indholdet af levende ål i kilo i det enkelte hyttefad, den enkelte opbevaringsruse eller lignende. Stk. 2. Fiskeren skal senest den 2. december 2020 sende lagerlisten til Fiskeristyrelsen på e-mail: aal@fiskeristyrelsen.dk. Skabelon til brug for udarbejdelse af lagerliste findes på Fiskeristyrelsens hjem‐ meside www.fiskeristyrelsen.dk. 1 Stk. 3. Fiskeren skal til hver en tid kunne oplyse indholdet af det enkelte hyttefad, den enkelte opbeva‐ ringsruse eller lignende til Fiskeristyrelsen og fiskeren skal ved hver ændring opdatere lagerlisten.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu